Kiểm tra mù màu Ishihara

Sau đây là một bài test đơn giản kiểm tra mù màu Ishihara. Rất đơn giản các bạn chỉ cần nhận ra số bên trong mỗi hình tròn. Mỗi hình các bạn nhìn trong khoảng 5s sau đó so sánh với kết quả để kiểm tra xem mắt cảu mình có tốt hay không.

Hình 1:

 • Nhìn thấy số 12: tất cả mọi người kể cả bị mù màu đều nhìn thấy được.

Hình 2:

 • Nhìn thấy số 8: là người có thị giác màu bình thường.
 • Nhìn thấy số 3: là người bị mù màu đỏ.
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ.

Hình 3:

 • Nhìn thấy số 5: là người có thị giác màu bình thường.
 • Nhìn thấy số 2: là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ.

Hình 4:

 • Nhìn thấy số 74: là người có thị giác màu bình thường.
 • Nhìn thấy số 21: là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ.

Hình 5:

 • Nhìn thấy số 6: là người có thị giác màu bình thường.
 • Không thấy số gì: đa số là người bị mù màu

Hình 6:

 • Nhìn thấy số 73: là người có thị giác màu bình thường.
 • Không thấy số gì: đa số là người bị mù màu.

Hình 7:

 • Nhìn thấy số 5: là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
 • Không thấy số gì: là người có thị giác màu bình thường hoặc mù màu toàn bộ.

Hình 8:

 • Nhìn thấy số 26: là người có thị giác màu bình thường
 • Nhìn thấy số 2, không rõ số 6: người bị mù màu xanh lục ( deuteranopia ) sẽ nhìn thấy số 2 còn là người bị mù màu xanh lục nhẹ ( deuteranopia ) có thể nhìn thấy số 6 mờ mờ.
 • Nhìn không rõ số 2, nhìn thấy số 6: người bị mù màu đỏ ( protanopia ) sẽ nhìn thấy số 6 còn người bị mù màu đỏ nhẹ ( prontanomaly ) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.

Chú ý:

Trên đây chỉ là các ví dụ để kiểm tra phát hiện dấu hiệu của bệnh mù màu. Vì bài kiểm tra được thực hiện trên màn hình máy tính nên tùy thuộc vào từng máy tính khác nhau có thể thay đổi đáng kể màu trên hình. Với ánh sáng xung quanh cũng có thế làm ta nhìn màu khác đi so với bản gốc. Để có thể xác nhận chính xác hơn các bạn nên làm kiểm tra đúng cách hoặc đến gặp các chuyên gia

=>>Xem thêm: Kinh nghiệm XKLĐ

Bình luận